MAKİNE Mİ MAKİNA MI?

MAKİNE Mİ – MAKİNA MI? Birçok yerde her ikisininde yazılı olduğunu görürüz ama bunlardan hangisi doğru olduğunu araştırdığımız da makina değil makine olduğunu gördük. Eskişehir’de, emekli öğretim görevlisi Dr. Günseli Naymansoy, ”makina mühendisliği” bölümlerinin isminin ”makine mühendisliği” olarak değiştirilmesi için YÖK ve Türk Dil Kurumunun (TDK) ardından Mühendislik Dekanları Konseyi’ne de başvurdu. Hayatı boyunca Türk??Read More »

Makine ve Teçhizat Değerleme

MAKİNE DEĞERLEME HAKKINDA Makinelerin faal ya da gayri faal durumda oldukları gözetilmeksizin, gayrimenkullerin ayrılmaz parçası olan makine ve teçhizatların kıymet takdirin belirlenmesi hakkında gerekli, tespit ve analizler ile rayiç değerinin belirlenmesi sürecidir. Makine Değerleme; üretim hatları, makine ve ekipmanlar, taşıt araçları, elektronik cihazlar, yardımcı teçhizatlar, ofis mobilya-demirbaş ve mefruşatlar, diğer taşınmaz türlerinden ayrı olarak değerlendirilmektedir.??Read More »

Makine Değerlemede Hangi Yollar İzlenmektedir?

MAKİNE DEĞERLEMEDE HANGİ YOLLAR İZLENMEKTEDİR? Hangi amaca yönelik değerleme yapılacağı (değerlemenin amacı) çalışmanın ana konusunu oluşturmakla beraber, buna bağlı olarak çalışma aşamaları ve kullanılan değerleme yaklaşımları önemli ölçüde değişiklik gösterebilmektedir. Değerleme uzmanı, makine ve ekipman değerlemesinde, değerlemeye konu varlığın yapısına ve değerleme amacına uygun olarak birtakım varsayımları göz önünde bulundurmalıdır. Örnekler çoğaltılabileceği gibi, makine ve??Read More »

UFRS veya TMS Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme

UFRS VEYA TMS MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DEĞERLEME Türkiye Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayı amaçlayan bir ülkedir. Bu bağlamda, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve Maddi duran varlıkların değerlemesi hükümleri düzenlenmiştir. Artan küreselleşme ve rekabet ise farklı ülkelerde farklı kurallara göre hazırlanan finansal raporların karşılaştırılmasında sıkıntılara neden olmaktadır. Bu nedenle mali tabloların uyumlaştırılması doğrultusunda uluslararası??Read More »

Makine Değerleme Neden Gereklidir?

MAKİNE DEĞERLEME NEDEN GEREKLİDİR? Gayrimenkul değerleme sektöründe olduğu gibi makine değerlemenin iş hacminin büyük bir çoğunluğunu bankalar oluşturmaktadır. Bankalar nezdinde teminat amaçlı, satış ve ticari işletme rehinine yönelik tespit ve değerleme çalışmaları ağırlıklıdır. Bunların yanı sıra özel firmaların, kredi talepleri, alım ve satım işlemleri, sigorta ve hasar tespiti çalışmaları, vergi planlaması, hisse devri, ortaklık oluşturulması,??Read More »